Smluvní podmínky

Kosmetický salon Beauty Therapy
Ústecká 1945/10, Děčín 405 02
Norika Brotánková
IČ: 47759712

1. Základní ustanovení
Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a provávajícím produktů (služby uvedené na www.kosmetika-decin.cz i v provozovně Beauty Therapy Děčín a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů .

Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb
Termín návštěvy:

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání:

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 100% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jiným klientem.

Pozdní příchod:

Dostavíte-li se se zpožděním, bude Vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, po Vašem ošetření, v čase na který je objednán.


Dárkové poukaz:

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby:

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

zákazník trpí kontraindikacemi, které brání výkonu ošetření
zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti:

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceník:

Ceník je k nahlédnutí ve studiu a na vyžádání může být zaslán e-mailem, popř. ceny mohou být sděleny telefonicky .

 Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH.

Prodej produktů:

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.2.2024.